Written by admin

İçme Sularının Kalitesi Ne Olmalıdır?

Suyun sahip olacağı kalite; atmosferde buhar halinden yağmur damlası kar, veya dolu olarak yeryüzüne düşerken oluşur. Hidrolojik çevrim aşamalarından olan suyun akışı aşamasında yağışla beraber gelen birçok bakteri ve çevredeki kirlilikler de suyu kirleten etkenlerdir ve yeryüzündeki sular birbiriyle bağlantılı olduğundan herhangi bir bölgedeki kirlilik, ekosistemdeki etkileşimle bir yerden başka bir yere taşınabilir.

Su, toprağa geçerken filtrasyon ile içinde bulunan asılı maddeler, bakteriler ve diğer mikroorganizmalar da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen temizlenir; fakat toprakta bulunan madensel tuzlar vb. eriyerik maddeler  suya karışır. Bu nedenle yeraltı sularının içerisinde yüzeysel sulara göre daha büyük oranda mineral bulur. Bu minerallerin bir bölümünün suda bulunması gerekir.

Flor ve kalsiyum buna örnek verilebilir. Fakat insan sağlığına zararı olan, Toksit  maddelerin hiçbirisinin suyun içerisinde bulunmaması gerekir. Suyun içersinde oluşmuş olan ve insan sağlığına zarar veren organik ve inorganik maddelerin alımını MTM evsel su arıtma cihazlarıyla gerçekleştirebilirsiniz. MTM evsel su arıtma cihazları suyunuzu içime hazır hale getirir.Ve sizde MTM evsel su arıtma cihazları güvencesiyle sağlıklı ve alkalite seviyesi yüksek su içmenin keyfine varırsınız.