Written by admin

İçme Suyumun PH Kaç Olmalıdır?

Suyunuzun asidik veya bazik durumunu gösteren ölçü brimidir. Suyunuzun PH seviyesi  6,5 altındaysa asidik, 6,5 üzerinde ise bazik sudur. Düşük PH’lı sular gerek insani tüketim gerek kullanma suyu olsun aşındırıcı bir yapıya sahiptir. Yüksek PH’lı sular ise gerek insani tüketim ister kullanma suyu olsun taş yapma özelliğine sahiptir.

İnsani tüketime uygun suların PH seviyesi 6,5-9 PH seviyesine sahip olması gerekmektedir. MTM su arıtma cihazları Alkali filtrasyon özelliği sayesinde PH seviyesi insan sağlığına uygun olan ve güvenli tüketebileceğiniz su üretimine olanak sağlar.