Written by admin

Kullandığınız Suyun Kirlenme Sebepleri

Eskiyen ve sağlığa uygun olmayan malzemeden yapılmış borular, kullanma ve içme suyu şebekesinde su kaçaklarına,kullanma ve  içme suyunun içine çamur ve kanalizasyon suyunun karışmasına neden olur.Buda kullanma ve içme suyunuzun kalitesinin düşmesine ve kirlenmesine neden olur.

Tesislerde standartlara uygun hale getirilen su, uygun borularla binaların girişine kadar getirilir; ancak, binaların su tesisatı uygun değilse suya, kirletici unsurlar karışır. Ayrıca şehir şebekesi ile kullanım alanlarına ulaşan su, burada kullanıcıya ait depolarda muhtemel su kesintisine karşı bekletilir. Suyun bekletildiği bu depoların bakımı düzenli olarak yapılmaz ise su içindeki organik ve inorganik maddeler çökerek tortu oluşumuna neden olur.Oluşan bu tortu, mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam meydana getirir ve suyunuzun kalitesi bozulur.Bu yüzden gerek kullanma gerek içme suyu olsun depolarınızın temizliğini düzenli olarak yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca,yaşam alanınızda,içme suyunuzu saklanma biçimi de (Plastik damacana,ağzı açık saklama kapları v.b)mikroorganizma üremesine uygun şartlar sağlamaktadır. MTM evsel su arıtma cihazlarıyla,bu tip sağlıksız koşulları hayatınızdan çıkartırsınız.İçme suyunuz her zaman taze ve içme suyu standartlarına uygun bir biçimde tüketiminize hazırdır. MTM evsel su arıtma cihazlarında kullanılan depolama tankı (Sağlık standartlarına uygunluk Belgesi) sertifikasına sahip olup,her su tüketiminizde tükettiğiniz kadar suyu proses tekrar üretip tanka dolumu nu sağlar.Sizde MTM su arıtma cihazlarının sağladığı konforla sağlıksız su tüketiminden kurtulursunuz.